Veelgestelde vragen - Kan de gemeente de netbeheerder dwingen de gevraagde verlegging uit te voeren binnen een bepaalde termijn i.v.m. een herinrichting?

Uit de resultaten van proefsleuven blijkt dat in de toekomstige situatie (na herinrichting) de LS kabel van de netbeheerder in de plantvakken komt te liggen. Ik heb de netbeheerder verzocht, via de mail, om de kabel om te leggen en buiten het plantvak te plaatsen. De netbeheerder geeft aan dat dit pas in Q1 2022 uitgevoerd kan worden. Dit is veel te laat. wij kunnen de nieuwe bomen niet meer aanplanten (buiten plantseizoen). Kan ik afdwingen dat de netbeheerder de gevraagde verlegging uitvoert (voor december 2021). Wat een redelijk termijn is (5 á 6 maanden).

Onze reactie hierop is:

Of je een netbeheerder kunt dwingen om voor een bepaald moment zijn werkzaamheden uit te voeren is afhankelijk van een aantal zaken:

  • Voorbereiding: op welke manier is de netbeheerder meegenomen in het plan? Heeft de netbeheerder zich eerder uitgelaten over een haalbare planning en komt hij hierop nu terug? Zijn er kortom afspraken gemaakt?
  • Besluitvorming: het vragen om verleggen gaat met een besluit. Dit besluit dient goed te worden voorbereid (onderzoek naar beperkende mogelijkheden, overleg met de netbeheerder etc.) en dan ook schriftelijk te worden verstuurd, ondertekend door (iemand namens) het college van burgemeester en wethouders.

In dit geval is per mail om verleggen gevraagd, wat betekent dat je geen formeel proces bent gestart en daarmee ook geen formele handvatten hebt gecreëerd om de netbeheerder te dwingen om de verlegging tijdig uit te voeren. Wil je de verlegging alsnog formeel afdwingen dan zul je het proces formeel moeten starten.

Daarbij is het van belang te vermelden dat het besluit (het formele VTA) een haalbare termijn moet bevatten.

Wat van belang is dat je dus gaat afpellen waarom de termijn die nu wordt aangegeven zo ver in de toekomst ligt. Waarom dan pas? Wat zijn mogelijkheden om die tijd te verkorten? Wat als we de vergunning binnen twee weken verlenen? Welke drempels zijn er nog meer? Met die informatie komt er een haalbare plannen op tafel en die zul je in het formele VTA moeten benoemen. Dat is je enige mogelijkheid om daarna in redelijkheid ook die datum te kunnen afdwingen.