Veelgestelde vragen - Kan Delta Fiber € 6.000,- voor een glasvezelaansluiting vragen?

Een bewoner in het buitengebied van Beemster is niet aangesloten door Delta Fiber op glasvezel. Voor een glasvezelaansluiting betalen bewoners € 2.200,-. De aansluitkosten voor een na-aansluiting bedraagt € 6000,-. Delta Fiber heeft het glasvezelinitiatief overgenomen van burgerinitiatief Breedband Beemster en het adressenbestand gebruikt van Breedband Beemster. Bewoners die ten tijden van de wervingscampagnes Breedband Beemster geen interesse hadden in een abonnement zijn niet aangeschreven door Delta Fiber. De bewoner vindt het niet correct dat hij € 6.000, moet betalen voor de aansluiting terwijl hij niet is benaderd door de glasvezelaanbieder. De bewoner wil graag juridisch advies van de gemeente.

Onze reactie hierop is:

Het is in principe een vrije markt, waarin Deltafiber redelijk zijn eigen gang kan gaan. Het wordt anders als er afspraken zijn gemaakt die bepaalde verplichtingen in het leven roept. Er komen twee zaken op dat punt in ons op:

  • Staat er iets in de oorspronkelijke vraagbundeling waar de bewoner zich op beroept? Als hij eerst nee heeft aangegeven en nu wel wenst te worden aangesloten dan is het dus in principe zijn eigen nalaten geweest die voor deze situatie heeft gezorgd.
  • Heeft de gemeente in een convenant afspraken gemaakt over de mogelijkheid om in overleg te treden met de aanbieder over aansluitingen?