Veelgestelde vragen - Mag een telecombedrijf de gemeente aansprakelijk stellen als de kabel boven de grond ligt?

De gemeente is aansprakelijk gesteld door een telecombedrijf. Twee jaar geleden is door het maaien schade ontstaan aan een kabel van het telecombedrijf.

Mogen zij de gemeente aansprakelijk stellen als de kabel boven de grond ligt? (Het gaat vermoedelijk om een kabel die vanuit de berm aan een brugbuis zit bevestigd.)

Onze reactie hierop is:

Met betrekking tot je vraag geldt het volgende. Maaien valt vanuit de toelichting bij de wet (WIBON) en vanuit de heersende rechtspraak in de basis niet onder de noemer mechanische graafwerkzaamheden (grondroeren). Dit wordt anders als er gebaggerd wordt of daadwerkelijk ook lagen bodem worden weggehaald. Als we er even vanuit gaan dat dit laatste niet het geval is dan hoefde de maaier geen graafmelding te doen en ook niet de K&L te lokaliseren.

Als er bij maaien een kabel wordt beschadigd die dus “op” het maaiveld lag, dan is dat in de basis het probleem van de netbeheerder. Dit is alleen anders als kan worden aangetoond dat er voldoende aanwijzingen zijn geweest dat de kabel daar ter plaatse op het maaiveld lag (in ieder geval zodanig dat er met maaiwerkzaamheden opgepast zou moeten worden) en de maaier wist of had kunnen weten dat hij op basis van zijn zorgvuldigheidsverplichting nader onderzoek had moeten doen.

Uit de gegevens volgt geen duidelijk antwoord. Het is aan de claimer om te bewijzen dat de maaier onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit kan door bijvoorbeeld situatiefoto’s te laten zien waarmee kan worden aangetoond dat de kabel goed zichtbaar geweest moet zijn. Maar dat is niet aan de gemeente. Ons advies is om de claim af te wijzen op basis van het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat de maaier onzorgvuldig heeft gehandeld.