Veelgestelde vragen - Wat zijn de rechten en plichten van een gemeente met betrekking tot het verwijderen van een buiten bedrijf gestelde gasleiding?

Het betreft het laten liggen van een buiten bedrijf gestelde gasleiding van een gasnetbeheerder nadat een gestuurde boring is uitgevoerd waardoor de huidige leiding buiten bedrijf wordt gesteld. Deze leiding ligt in een natuurgebied waarin wij niet willen dat de grond geroerd wordt i.v.m. kruiden en beestjes. Wij zijn geen voorstander om deze leiding over te nemen.

Kunnen jullie aangeven wat onze rechten en plichten zijn in deze?

Onze reactie hierop is:

In principe bepaalt de gemeente (het college) of een leiding verwijderd wordt of niet. Uiteraard is dit een belangenafweging. In dit geval tussen ecologische waarden en het belang van de netbeheerder dat zijn leiding niet tot in lengte van dagen in de grond blijft liggen, hij de registratie op orde dient te houden en er wellicht schade kan ontstaan aan de omgeving doordat de leiding vergaat.

Het moeten laten liggen is een besluit, of dat zou het moeten zijn. Logischerwijs zet je in de vergunning namelijk wat ze wel en niet mogen. Als de netbeheerder het er niet mee eens is dan kan hij bezwaar indienen en het uiteindelijk zelfs bij de rechtbank voorleggen.

De verplichting van de gemeente is dus om af te wegen wat de beste oplossing in dit geval is. Als de gemeente weigert om de leiding te laten verwijderen blijft de verplichting voor de netbeheerder gewoon bestaan om dat deel geregistreerd te houden en te onderhouden. Zaken die je als gemeente in overweging zou kunnen nemen is – zeker omdat de kans bestaat dat de leiding alsnog uit de registratie verdwijnt en straks als weesleiding weer naar boven komt – is om de leiding wél over te nemen, onder betaling van de verwijderingskosten in de toekomst. Dan heeft de gemeente de leiding altijd in beeld én de kosten zijn gedekt. Een alternatief is om te kijken of er een toekomstig moment valt aan te wijzen dat hij alsnog verwijderd kan worden (een project dat eraan zit te komen), maar dat zal niet snel gebeuren natuurlijk in een natuurgebied.

Wat ik tot slot zou meewegen in de besluitvorming is het feit of de leiding is aangelegd in een natuurgebied óf dat de leiding er al lag en er daarna een natuurgebied van is gemaakt. In het eerste geval wist of had de netbeheerder kunnen weten dat een eenmaal aangelegde leiding niet zo makkelijk te verwijderen zou zijn, terwijl in het tweede geval het minder voorzienbaar is geweest.