Veelgestelde vragen - Welke registratieverplichting heeft een bedrijf dat een kabel of leidingen wil aanleggen en geen netbeheerder is?

De vraag is:
In een gemeente wil een bedrijf twee leidingen aanbrengen t.b.v. transport (grond)water. Hierbij komt een deel (wegkruising) in openbaar gebied. De gemeente heeft aangegeven dat het bedrijf zich bij het Kadaster moet registreren als leiding eigenaar om een leiding in openbare grond te mogen leggen. Is dit correct of zijn er ook andere (wellicht simpeler) oplossingen?

Onze reactie hierop is:
We leiden er twee zaken uit af. Allereerst heeft de gemeente het bedrijf medegedeeld dat de leiding(en) moeten worden geregistreerd bij het Kadaster. Dat is correct. Volgens de Wibon moet een beheerder van een net (‘degene die als natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel als rechtspersoon een net beheert’) zijn net registreren, zodat hij bij een graafmelding of oriëntatieverzoek informatie kan verschaffen over zijn net. Dit is iets wat in principe los staat van de gemeente. Naast deze registratieplicht zal dit bedrijf werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van leidingen in openbare gronden gaan uitvoeren. Hiervoor geldt in de gemeente een vergunningplicht op basis van de AVOI. In dat kader moet de gemeente ook een vergunning met de daarbij behorende voorwaarden verlenen.