Het Didam-arrest, staatssteun en aanbestedingsrecht. Alles in één interessant arrest van het hof Den Haag