Veelgestelde vragen - Kan gemeente als opdrachtgever optreden vanwege verlegging om niet?

Een ontwikkelaar wil een gemeentelijke duiker vergroten om te ontwikkelen percelen van een ligplaats te voorzien. Kabels en leidingen zullen dan geboord moeten worden. Nu vraagt de ontwikkelaar of de gemeente als opdrachtgever naar de nutspartijen op wil treden zodat er mogelijk om niet verlegd kan worden. Dat voelt niet goed omdat de rekening bij de nutspartijen (inwoners) komt te liggen terwijl alles ten faveure van de ontwikkelaar gebeurt en er geen algemeen belang is. Klopt dat juridisch ook?

Onze reactie hierop is:
Bij dit vraagstuk is het belangrijk om naar de veroorzaker te kijken. Dat de duiker van de gemeente is en dat door de aanpassing ervan kabels of leidingen verlegd moeten worden, betekent niet dat de gemeente veroorzaker is. In dit geval is het de wens van de ontwikkelaar om de duiker aan te laten passen. De ontwikkelaar is in dit geval de veroorzaker. Als er geen aanwijsbare publieke belangen mee gemoeid zijn, dan is het niet redelijk om vanuit de gemeente te verzoeken. De ontwikkelaar moet in dat geval zelf afspraken maken met de netbeheerders.