Advisering en begeleiding

Advisering en begeleiding

Balans is waar het allemaal om draait in de wereld van de kabels en leidingen en balans is waar het vaak aan ontbreekt in de praktijk. Het werkveld ondergrondse infrastructuur is door ontwikkelingen als liberalisering en privatisering in snel tempo veranderd in een werkveld met talloze belanghebbende organisaties, allemaal met hun eigen sectorale wet- en regelgeving en belangrijke maatschappelijke functie.

De tijd dat het onderwerp kabels en leidingen bij één functionaris binnen de organisatie was belegd is sinds de exponentiële groei aan belangen in de ondergrond verleden tijd. Om grip op tijd en geld te hebben dient het onderwerp kabels en leidingen tot het DNA van een organisatie te gaan behoren. Legal Infra optimaliseert samen met de organisatie bestaande processen en producten. Deze zijn gericht op de pragmatische toepassing van het beleid en zelfredzaamheid tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

De toegevoegde waarde van onze advisering en begeleiding ligt bij het creëren van balans. Dit kan zijn doordat de regels en het beleid van overheden worden toegespitst op het groeiende takenpakket, maar ook door de interne organisatie samen in te richten en afdelingen en projectfases op elkaar en op de ondergrondse infrastructuur af te stemmen. Wanneer het gaat om een kennisbehoefte zorgen wij vanuit onze JOIN Academy voor trainingen.

Een voorbeeld van een project waarin wij werken aan balans, is het maken van afspraken over het verwijderen van ongebruikte telecomkabels, waarbij wij als penvoerder namens Rijkswaterstaat, ProRail en het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) hebben opgetreden en afspraken hebben gemaakt met de aanbieders van telecominfrastructuur.

Vanuit de wens van gemeenten en netbeheerders om de regels op het gebied zo uniform mogelijk te krijgen, hebben wij voor alle gemeenten in de provincie Overijssel hun kabel en leidingen beleid op elkaar afgestemd. Hetzelfde beleid is geïmplementeerd bij een grote groep gemeenten in Nederland. Onder Innovatie laten wij zien dat onze werkzaamheden veel verder gaan dan het opstellen van wat regels.

Meer voorbeelden van trajecten waarin wij hebben meegewerkt aan balans zijn te vinden op onze projectpagina.

Ontbreekt de kennis, ontbreken de middelen of zit het nemen van risico’s niet lekker? Af het nou gaat om een sparringpartner, het leveren van gefundeerde adviezen of het begeleiden van verandertrajecten, ons team staat klaar. Wij hebben ruime ervaring met het werken op alle niveaus, of het nu gaat om het trainen van kraanmachinisten in het zorgvuldig graven vanuit onze JOIN Academy, of het houden van kennissessies voor wethouders over de ontwikkelingen die zij het hoofd moeten bieden.