Projecten

Projecten


Legal Infra BV beschikt over een uitstekend kennisniveau en een pragmatische houding.

K. Meinen
TerraCarta

Onze contactpersoon bij Legal Infra is voorkomend, duidelijk in zijn uitleg, heeft aandacht voor de problemen en is zeer kundig op het vakgebied van kabels en leidingen.

A. Slingerland
Gemeente Zoetermeer

Er is veel kennis aanwezig over de materie waarover geadviseerd wordt. Daarbij worden de gemaakte afspraken goed nagekomen. Het prettige is dat de advisering in lijn is met de relatie die de gemeente Deventer nastreeft met de netbeheerders. Het gaat dan om het streven naar zo laag mogelijk maatschappelijke kosten en het onderling herkennen en onderkennen van belangen.

J. Pluim
Gemeente Deventer