Veelgestelde vragen - Moet je in de OVL-portal onderzoeksresultaten van een bodemonderzoek/quickscan aanleveren?

Bij een gemeente worden zij vanuit Enexis geconfronteerd met nieuw beleid voor (herstel)werkzaamheden waarvoor aanvraag gedaan wordt in de OVL-portal. Enexis stelt dat bij een nieuwe aanvraag in de OVL-portal onderzoeksresultaten van een bodemonderzoek/quickscan  moeten worden aangeleverd. Dit geldt overigens voor alle werkzaamheden waarbij grondroering aan de orde is, dus niet alleen binnen de OVL-portal.

Er wordt hierbij verwezen naar CROW 400 in onderstaande link:
https://www.enexis.nl/Zakelijk/Nieuwsbrief/OVL/april-2020/wie-is-verantwoordelijk-voor-bodemonderzoek-bij-OVL?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=NB-OVL-april-2020-SB

Is dit mogelijk een eenzijdig beleid dat Enexis heeft ingevoerd en hoe moeten/kunnen gemeenten hiermee omgaan?

Onze reactie hierop is:
Kabels en leidingen en verontreinigingen speelt de afgelopen jaren steeds vaker een rol. Een eenduidig antwoord op deze vraag is lastig te geven, omdat het van meerdere factoren afhankelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld over wie is eigenaar van het OV-net? Wie is eigenaar van de lichtmasten? Is er een contract met de netbeheerder afgesloten voor beheer en onderhoud van de lichtmasten en het OV-net, of gaat alles of een deel via mijnaansluiting?

In de basis is de eigenaar van kabels en leidingen die opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten aan zijn kabels en leidingen ook degene die verantwoordelijk is voor het verzamelen van (bodem) informatie. Deze taak kan door verschillende afspraken ook belegd zijn bij andere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hierboven al eerder genoemde contracten voor onderhoud en beheer.

Een al te starre houding van de netbeheerder zou ook kunnen leiden tot een heroverweging om aanbrengen en onderhoud van de lichtmasten bij een andere partij neer te leggen, zeker als dit financieel veel interessanter is.

Wel signaleren we flinke financiële risico’s als deze ontwikkelingen zich op grote schaal doorzet en wij zetten onze vraagtekens bij de rechtmatigheid van het standpunt van Enexis. Het is wat ons betreft belangrijk om hier eens goed naar te kijken. Wellicht dat dit vanuit een groep gemeenten gezamenlijk opgepakt kan worden?