Veelgestelde vragen - Kunnen de Nadeelcompensatieregeling en de Nadere Regels toegepast worden bij verwijderen waterleiding in grond verkocht aan een projectontwikkelaar?

Op een voormalige schoollocatie ligt een waterleiding. De gemeente gaat dit perceel overdragen aan een projectontwikkelaar die er woningen op gaat bouwen. De gemeente moet het perceel opleveren vrij van kabels en leidingen. Vitens wil kosten voor verleggen bij gemeente in rekening brengen. Kan in deze situatie de Nadeelcompensatieregeling en de Nadere Regels toegepast worden?

Onze reactie is:

De eerste vraag die van belang is, is:
– wat is de reden van verkoop van de grond?

a. Heeft een projectontwikkelaar de gemeente benadert met de vraag, ik zie braakliggende grond en mag ik daar iets op gaan bouwen?
b. Of heeft de gemeente voor de voormalig schoollocatie het bestemmingsplan aangepast naar woongebied en vervolgens een projectontwikkelaar benaderd?

Is er sprake van situatie a, dan kan de Nadeelcompensatieregeling en de Nadere Regels niet worden toegepast. Het verwijderen van de waterleiding is dan niet in het algemeen belang. Er zal dan met de projectontwikkelaar om de tafel gezeten moeten worden en zullen de kosten voor het verwijderen van de leiding door het project gedragen moeten worden.

Is er sprake van situatie b, dan is de vervolgvraag:

  1. Is de waterleiding een distributieleiding?
  2. Is de waterleiding destijds aangelegd ten behoeve van de school,  is er sprake van een huisaansluiting?

Is er sprake van situatie 1, en is er sprake van een algemeen belang, dan kan de gemeente middels een VTA (Verzoek tot Aanpassing) Vitens verzoeken de leiding te rooien en de Nadeelcompensatieregeling toepassen.

Is er sprake van situatie 2, dan zal de gemeente de aansluitovereenkomst die destijds met Vitens is gesloten, moeten raadplegen en kijken wat volgens deze aansluitovereenkomst is afgesproken over het aanpassen/verwijderen van een waterleiding. Afhankelijk van wat in deze overeenkomst staat, zal Vitens om een offerte verzocht moeten worden. De kosten zullen o.b.v. deze offerte door de gemeente betaald moeten worden, de Nadeelcompensatieregeling en de Nadere Regels kunnen hier niet toegepast worden. Wij adviseren wel om goed te kijken naar de voorwaarden voor huisaansluitingen en nagaan of de tarieven die Vitens kan rekenen gemaximeerd zijn.