Veelgestelde vragen - Waterleidingen BB of rooien?

De gemeente maakt sinds 20017 gebruik van een nieuwe schadevergoedingsregeling. Na een gewenningsperiode bij met zowel onze eigen organisatie als onze nutspartners lijkt een en ander nu goed te werken. Ze komen er echter in toenemende mate achter dat Vitens heel slecht meedenkt in hun projecten. Stokoude waterleidingen worden in de projecten niet aangepakt waardoor deze in een later stadium veel lekkage veroorzaken. Oude (BB) leidingen  worden niet gerooid ondanks dat er in de vergunning aangegeven staat dat men dit wel gaat doen. Motivatie om niet te rooien is dan vaak: kan er niet bijkomen maar ook soms ronduit geen tijd of geen aannemer ter beschikking. Ondanks dat er op voorhand planningen worden overlegd waaraan iedereen zich conformeert.

Het lijkt er op dat de boel getraineerd wordt omdat men donders goed weet dat de pijn vaak bij het project terecht komt. Er zijn dus op dit moment eigenlijk 2 zaken aan de orde:

  •  In hoeverre kan de gemeente Vitens aan de gemaakte afspraken in de vergunning houden? Het lijkt makkelijk, maar doordat een en ander veel  vertraging op loopt weten ze donders goed dat de gemeente omwille van tijd wellicht bakzeil haalt. Zijn hier voorbeelden van in den lande?
  •  Op welke manier kan de gemeente Vitens zover krijgen dat ze stokoude leidingen toch gaan vervangen in de projecten? Nieuw beleid schijnt nu te zijn; als er een restlevensduur van 10 jaar of langer is wordt een leiding niet vervangen. Hoe kunnen we als gemeente borgen dat schade die hieruit voortvloeit op Vitens verhaald kan worden? In onze beleving hebben we het eigenlijk over onbehoorlijk beheer.

Onze reactie is:

De kwestie die de gemeente aanhaalt, komt helaas vaak voor. Er valt zeker iets tegen te doen.

  1.  In hoeverre kan de gemeente Vitens aan de gemaakte afspraken in de vergunning houden? Het lijkt makkelijk maar doordat een en ander veel  vertraging op loopt weten ze donders goed dat de gemeente omwille van tijd wellicht bakzeil haalt. Zijn hier voorbeelden van in den lande?

Het is belangrijk om het verwijderen van netten onderdeel te laten uitmaken van de primaire werkzaamheden. Je zult in gedachte moeten houden dat het niet het belang van Vitens is dat die leidingen eruit gaan. Het kost ze zelfs geld, dus ze staan er niet om te springen. Dit betekent dat je het belang hoger op de agenda binnen een project zal moeten plaatsen, als onderdeel van jullie eigen belang.

In zowel het geval dat je een VTA hebt gestuurd als het geval dat je een vergunning verleend hebt als Vitens (of een ander) zelf leidingen vervangt, kun je handhavend optreden tegen het niet nakomen van die besluiten. Handhaven kan alleen als het ook uitvoerbaar is uiteraard. Als je als project voldoende tijd gunt om werkzaamheden uit te voeren aan kabels en leidingen en je merkt dat er zaken niet gebeuren, dan zou je kunnen overwegen om de netbeheerder te gaan opvoeden. Dit kun je doen door een vooraankondiging te doen (briefje) met een herstelsanctie erin opgenomen. Aan een herstelsanctie kun je gevolgen verbinden, zoals een boete voor elke dag dat het langer duurt of je kunt besluiten zelf de leiding te verwijderen, op kosten van de netbeheerder.

2. Op welke manier kunnen we Vitens zover krijgen dat ze stokoude leidingen toch gaan vervangen in de projecten? Nieuw beleid schijnt nu te zijn; als er een restlevensduur van 10 jaar of langer is wordt een leiding niet vervangen. Hoe kan de gemeente borgen dat schade die hieruit voortvloeit op Vitens verhaald kan worden? In onze beleving hebben we het eigenlijk over onbehoorlijk beheer.

Wat vrij lastig gaat, is oordelen over het vervangingsbeleid van een netbeheerder. Als gemeente kan je afwegingen maken die bij jouw verantwoordelijkheid behoren, zoals ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid. Een netbeheerder is wel gewoon aansprakelijk voor zijn net (risicoaansprakelijkheid 6:174 van het Burgerlijk Wetboek). Als gemeente zou je aan Vitens kunnen voorleggen dat het wat jullie betreft verstandig is om de leiding te vernieuwen (als je dit in een heel vroeg stadium, dus nog voordat je project start, al met elkaar bespreekt kun je wellicht de planningen nog net wat dichter naar elkaar schuiven). Je kunt ze netjes waarschuwen dat de weg straks nieuw zal zijn en dus een grotere waarde zal vertegenwoordigen op het moment dat de leiding gaat storen en voor schade gaat zorgen. Als zij het risico op hogere herstelkosten voor lief nemen dan is dat hun bedrijfsrisico.

Onder aan de streep is er dus veel mogelijk, maar dat betekent dat je het handhavingsinstrument goed moet gaan inrichten en consequent inzetten.