Veelgestelde vragen - Weghalen en terugzetten straatmeubilair valt dit onder de verlegkosten van de Netbeheerder?

Er zijn twee basisscenario’s te bedenken die de meeste lading dekken:

  1. Er wordt een kabel aangepast op verzoek van de gemeente en er staat een bankje in de weg. Verder is er geen enkele oorzaak waardoor het bankje weggenomen/teruggeplaatst dient te worden. Op dat moment vallen de kosten ons inzien onder het nemen van maatregelen en komen de kosten (als je uiteraard netjes aan alle criteria van 5.8 Tw voldoet) voor rekening van de aanbieder.
  2. Er wordt een kabel aangepast op verzoek van de gemeente en er staat een bankje in de weg. De kabel moet worden aangepast omdat de gemeente de weg verbreedt. Door de verbreding moet het bankje ook opschuiven. Hier ligt het in de rede om werk-met-werk te maken. De oorzaak van het verplaatsen van het bankje kan niet helemaal op de aanbieder worden afgewenteld.

Wat nog interessant is, is om de aanbreng van het bankje bovenop de kabel te noemen. Het ligt in de rede dat de gemeente de aanbieder, voordat er straatmeubilair op kabels wordt geplaatst, in staat stelt om hier wat van te vinden. Als ze er niet mee kunnen leven kunnen ze op dat moment kiezen om hun kabel te verplaatsten.

Zakelijke rechten zal een telecombedrijf niet snel hebben. De hoofdregel is dat de (gedoogplicht van de) Telecommunicatiewet de verhouding regelt. We zien wel eens dat er een zakelijk recht wordt gevestigd, maar dan is het bijvoorbeeld voor een kostbaar POP-station, of in verband met de verkoop van een groenstrook.