Veelgestelde vragen - Wie betaalt aanpassing traforuimte?

De gemeente is bezig met een grote renovatie van de gemeentelijke zwemaccomodatie. Het is de bedoeling dat bij het complex ongeveer 1300 zonnepanelen worden aangebracht.
Veel van de opgewekte stroom zal voor eigen gebruik zijn maar uiteraard zullen er ook momenten zijn dat er terug geleverd gaat worden aan het net.

Nu zegt netbeheerder Enexis dat door deze plannen ter plekke het elektranet inclusief de bestaande trafo aangepast moeten worden. Een behoorlijke kostenpost.

De vraag is:
Wie zal deze kosten moeten dragen? Is dat de initiatiefnemer voor het aanleggen van de zonnepanelen of heeft de netbeheerder hier ook nog een verplichting?

Onze reactie hierop is:
Door het plaatsen van de 1300 zonnepanelen heeft netbeheerder Enexis aangegeven dat zij het net inclusief de bestaande trafo moeten gaan aanpassen. Enexis beheert het midden- en laagspanningsnet in de provincie Overijssel en daarmee de gemeente. Zij bekleden hiermee een monopolie positie. De regels met betrekking tot netaansluitingen zijn daardoor erg strikt.

De Elektriciteitswet in combinatie met de Tarievencode elektriciteit geeft handvatten. De netbeheerder, in dit geval Enexis, is verplicht om te voorzien in een aansluiting in overeenstemming met de tarieven uit de Tarievencode elektriciteit.

Als het om een standaard aansluiting gaat hanteren zij het eenmalige aansluittarief. Dit tarief bestaat uit een bedrag dat is opgebouwd de volgende drie elementen:

  • een vast bedrag voor de verbreking van het net van de desbetreffende netbeheerder om een fysieke verbinding van de installatie van een aangeslotene met dat net tot stand te brengen (de knip)
  • een vast bedrag voor het installeren van voorzieningen om het net van de desbetreffende netbeheerder te beveiligen en beveiligd te houden (de beveiliging)
  • een vast bedrag voor het tot stand brengen van een verbinding met een maximale kabellengte van 25 meter tussen de plaats waar het net verbroken is en de voorzieningen om het net te beveiligen (de verbinding), aangevuld met een bedrag per meter voor elke meter meer dan die 25 meter.

Mocht de aansluiting geen standaardaansluiting zijn, gelden er andere tarieven. Je moet hierbij denken aan de volgende aansluitingen:

  • aansluitingen met een aansluitcapaciteit van meer dan 10 MVA
  • aansluitingen met een aansluitcapaciteit van meer dan 1 MVA en waarbij de aangeslotene de netbeheerder heeft verzocht om van de standaardaansluiting af te wijken
  • tijdelijke aansluitingen zoals bouwaansluitingen en aansluitingen voor kermissen en andere kortstondige evenementen

Op basis van de aangevraagde aansluiting kun je in de Tarievencode elektriciteit zien wat de kosten zijn. Wij weten op dit moment niet precies voor wat voor een aansluiting de aanvraag gedaan is. Gewoonlijk vallen netverzwaringen en andere aanpassingen aan het net van de netbeheerder niet onder kosten die in rekening gebracht kunnen worden bij de aanvrager.

Wil je dat wij dit voor je uitzoeken, wil je dit dan aan ons laten weten?

Tenslotte willen we nog meegeven dat de standaard aansluiting binnen een redelijke termijn moet worden gerealiseerd. Dit betekent binnen 18 weken nadat het verzoek om een aansluiting bij de netbeheerder is ingediend.