Veelgestelde vragen - Zijn er richtlijnen voor de vergunning verlening van particuliere (gas)leidingen in de openbare ruimte?

Technisch/procedureel bestaan er richtlijnen als de NEN 7171-1 en NPR 7171-2, waarbij beïnvloeding natuurlijk een belangrijk onderdeel uitmaakt van de ligging. Als het gaat om hoge druk dan komt het Besluit externe veiligheid buisleidingen om de hoek kijken en zal er in het bestemmingsplan rekening mee gehouden moeten worden door middel van vrije zones (groepsgebonden en plaatsgebonden risico). Je hebt voor leidingen in waterkeringen de NEN 3651. Juridisch gezien is er geen regel die bepaalt of een particuliere gasleiding wel of niet in openbare grond kan liggen, of mag liggen. Dat bepaal je als beheerder/eigenaar zelf. Wij kunnen ons voorstellen dat je er wel een andere vergunning voor verleent (eentje die nadeelcompensatie uitsluit als de leiding niet als NUTS wordt aangelegd) en qua openbare orde/veiligheid is het belangrijk dat de particuliere eigenaar de ligging borgt – daar dus expliciet op gewezen wordt – en laat zien dat hij snapt wat ligging in de openbare ruimte betekent qua verantwoordelijkheid.