Conflicteert afspraak nadeelcompensatie van ander bestuursorgaan op met eigen beleid?