Duidelijke keuzes nodig op alle niveaus voor toekomstig energiesysteem