Richtinggevende uitspraak van de Hoge Raad over kabelschade