Veelgestelde vragen - Aankoop grond door Liander wat is het alternatief?

Liander heeft het verzoek ingediend voor de aankoop van 18 m2 grond i.v.m. het oprichten van een traforuimte voor uitbreiding van een nieuwbouw wijk.
Aankoop van de grond door Liander zal voor gemeente nadelig zijn i.v.m. de verlegregeling. Wat is het alternatief? Vestigen van een zakelijk recht voor deze locatie?

Onze reactie hierop is:
Het gevolg van het verkopen van de grond, maar ook het sluiten van een zakelijk recht heeft gevolgen voor het in de toekomst verplaatsen van de ruimte en de kosten. Er zijn grofweg drie zaken die beter zijn om te voorkomen:
– Eigendom
– Zakelijk recht
– Gedoogplicht op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Het is belangrijk om te weten waarom Liander dit wil, zodat je kunt kijken naar alternatieven. Een traforuimte is een dure grap. Als Liander niet de zekerheid heeft dat de ruimte er lang kan staan, dan gaan ze die zoeken. Daar staat tegenover dat je als gemeente niet tot in lengte van dagen wil opdraaien voor de kosten van verplaatsing van de traforuimte.

Het antwoord ligt dus in de balans tussen beide belangen. Bij die balans moet je rekening houden met de manier waarop je eigen organisatie ingericht is op kabels en leidingen. Als Liander niet kan zien dat de gemeente al vanaf initiatiefase rekening houdt met de ondergrond, dan zullen ze je niet op je blauwe ogen gaan geloven dat je rekening met ze zult houden. Het alternatief dat op dit moment het best lijkt te werken is om voor te stellen om de traforuimte als ruimtelijk relevant op te nemen in het bestemmingsplan, met daaraan gekoppeld een ‘aanlegvergunningstelsel’. Hierdoor kan Liander haar bezwaar tijdig laten horen. Het voordeel is dat dit er geen zakelijk recht is en je dus niet tot in lengte van dagen opdraait voor de verlegkosten.

Uiteraard is het goed om na te denken over hoe je het proces kabels en leidingen laat doordringen tot de vroegere fases van projecten. Het geeft de netbeheerder veel rust als ze zien dat hun belangen geborgd zijn.