Innovatie

Innovatie

Het werkveld ondergrondse infrastructuur is totaal veranderd in de afgelopen decennia, terwijl de werkwijze van veel organisaties dat nog niet is, of de slagkracht mist om het onderwerp voldoende aandacht te geven. Anticiperen op alle ontwikkelingen is noodzakelijk en belangrijk, maar de praktijk houdt vaak in dat we overspoeld raken en vooral reactief zijn en afwachten hoe anderen ermee omgaan. Voor die organisaties zijn wij constant bezig om aan innovatieve oplossingen te werken die ervoor zorgen dat organisaties grip krijgen op het onderwerp kabels en leidingen.

Voor veel organisaties is het in dienst nemen van een specialist kabels en leidingen niet rendabel. Voor die organisaties, of combinaties van organisaties, hebben wij een. Binnen het platform wordt kennis gedeeld, kunnen er onderzoeken worden gedaan en worden de participanten op de hoogte gehouden van nieuws, risico’s en slimme maatregelen om hun werk makkelijker te maken.

Een ander voorbeeld van onze kijk op de balans is het project BOEI. Veel gemeenten stappen van oude overeenkomsten af die niet meer bij de huidige verhoudingen met netbeheerders passen en stellen een verordening in. Dat betekent dat de gemeente veel beter kan regisseren, maar het betekent ook een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente omdat een netbeheerder afhankelijk wordt van de besluitvorming van de gemeente. Maar hoe borg je die verantwoordelijkheid en hoe zorg je dat dit transparant gebeurt?

Legal Infra heeft gezamenlijk met de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Teylingen en Lisse een proceslijn met een aantal producten per projectfase ontwikkeld, waarmee de gemeente al vanaf het eerste moment kabels en leidingen een plaats geeft in haar besluitvorming. Met een wegingskader wordt gezorgd dat kabels en leidingen al zeer vroeg in beeld zijn en in de onderzoeks- en ontwerpfase een plek in de afweging krijgen. Balans kan namelijk ook worden gecreëerd door waarborgen in te bouwen en besluitvorming transparant te maken.

Wij zetten onze denkkracht in om het onderwerp kabels en leidingen een stevige plek te geven in de tactische en strategische laag van organisaties. Voldoet de wet- en regelgeving niet, dan zoeken we naar andere manieren om tot oplossingen te komen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Samen zonder schade (Centrum voor ondergronds bouwen), waarin wij participeren. Het gedrag in de keten van partijen in het zorgvuldig graafproces is de afgelopen decennia onvoldoende veranderd onder de druk van alle wet- en regelgeving. Met een gedragswetenschapper en een gemotiveerd team van mensen uit de keten wordt gewerkt aan een gedragsverandering, door te zoeken naar oplossingen die partijen willen uitvoeren, in plaats van moeten.