Kennisorganisatie

Kennisorganisatie

Mensen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met ondergrondse infrastructuur hebben het vaak niet makkelijk. Per discipline gelden er verschillende regels, verschilt de dynamiek en dan hebben we het alleen maar over de kabels en leidingen. De kabels en leidingen liggen in gronden van eigenaren en beheerders, zoals gemeenten, provincies en waterschappen en die hebben allemaal hun eigen beleid op het gebied van ondergrondse infrastructuur. En dan hebben we het nog niet over alle onduidelijkheid die bestaat over de rollen en verantwoordelijkheden, waardoor het al snel voelt als een heel onvoorspelbaar werkveld.

Binnen Legal Infra is erg veel kennis aanwezig over regels, verhoudingen, de historie van alle partijen en de zaken waar in projecten tegenaan wordt gelopen. Wat wij daardoor ook signaleren is dat er een enorm gat bestaat tussen alle mooie ontwikkelingen en de praktijk en dat er veel te weinig opgeleide mensen zijn die dat gat kunnen vullen. Daardoor wordt het spanningsveld eerder groter dan kleiner, terwijl de ruimte om met elkaar in de ondergrond mooie oplossingen te realiseren wel snel kleiner wordt. Organisatielagen moeten kennis hebben van elkaar en van het werkveld waarin zij opereren, organisaties onderling hebben een beeld nodig van elkaar en hun rol en verantwoordelijkheid, zodat voorspelbaarheid wordt gecreëerd in de omgang met elkaar en met de ondergrond.

Balans in de ondergrond behoort wat ons betreft niet te bestaan uit winst voor de partij met de meeste kennis van het onderwerp. Balans wordt gecreëerd door op eenzelfde kennisniveau met elkaar van gedachten te wisselen over ontwikkelingen en complexe opgaven. Daarom zetten wij onze kennis in op verschillende manieren. Wij zetten ons dagelijks in voor meer voorspelbaarheid en kennis.

Om de mensen in het werkveld te ondersteunen opereren wij vanuit onze JOIN Academy en verzorgen wij opleidingen en trainingen voor de gehele ondergrondse markt. Om het capaciteitsvraagstuk op te lossen zetten wij ons daarnaast in om de nieuwe generatie vakspecialisten klaar te stomen voor een boeiende carrière in de ondergrondse infra. Dit doen wij bijvoorbeeld door de opleiding te verzorgen bij een Traineeship Underground Development, samen met ORION. Daarnaast doceren onze specialisten op hogescholen, zoals Avans+ en nemen wij plaats in een beroepenveldcommissie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, om mee te denken over de aansluiting van de opleiding HBO-rechten op ons werkveld.

Tot slot is een goed voorbeeld van het delen van ons specialisme een drietal projecten die wij mogen begeleiden bij het Centrum voor ondergronds bouwen (COB). Samen met de keten werken we aan gedragsverandering en een hoog kennisniveau op het gebied van lokale regelgeving en fabels en feiten die de samenwerking in de keten dwars zit. Onze kennis zetten wij graag in als het resultaat een meerwaarde vertegenwoordigt voor de gehele keten!