Veelgestelde vragen - Kabel onder de openbare weg, geen gemeentelijk eigendom, waarmee moet je rekening houden?

Waar moet men rekening mee houden bij aanleg van glasvezel waarbij de kabel onder een openbare weg doorgetrokken dient te worden en waarbij de weg geen gemeentelijk eigendom is? Moet naast de vergunningaanvraag bij de gemeente ook de eigenaar toestemming geven? En welke partij doet de aanvragen?

Wie zien hier drie vragen:

  1. Waar moet ‘men’ rekening mee houden als er een glasvezelkabel aangelegd wordt onder een weg die privé eigendom is maar wel openbare grond?
  2. Moet de eigenaar van de grond ook toestemming geven?
  3. Welke partij doet de aanvragen?


Onze reactie hierop is:

1. Rekening houden

Waar de gemeente vooral rekening mee dient te houden is het feit dat er meerdere gedoogplichtigen zijn, die iets mogen vinden van de locatie en de uitvoeringswijze. Bij een openbare weg in beheer bij de gemeente zal de zeggenschap van de grondeigenaar misschien niet groot zijn, maar het is wel belangrijk om dit af te (laten) stemmen.
Als er een aanvraag voor een instemming binnenkomt, dan is het belangrijk om dus de verslaglegging van de overeenstemming ook op te vragen bij de telecomaanbieder, zodat duidelijk is wat er precies is afgesproken en dat er ook overeenstemming is bereikt.

2. Moet de grondeigenaar toestemming geven?

Ja, maar om precies te zijn dient er ´overeenstemming’ te zijn. Ook de privé eigenaar is gedoogplichtig (op basis van artikel 5.2 eerste lid van de Telecommunicatiewet). Met een gedoogplichtige – anders dan de gemeente – dient overeenstemming te worden bereikt op grond van artikel 5.3 van de Tw.

3. Welke partij vraagt aan?

De telecomaanbieder is degene die instemming aanvraagt of overeenstemming dient te bereiken met de gedoogplichtige en gemeente. Een telecomaanbieder kan dit in principe overdragen aan een ander (Volker Wessels Telecom, BAM Infra, etc.), maar dan dient er een ondertekende volmacht te zijn waarin dat staat. Zonder volmacht is het de telecomaanbieder die dit dient te doen.