Veelgestelde vragen - Kan er een open ontgraving afgedwongen worden, terwijl er een boring wordt gevraagd?

De volledige vraag is als volgt. Er is een instemmingsaanvraag ontvangen van een telecompartij die in het lengteprofiel van een bestaand industrieterrein niet wil graven maar een groot aantal boringen achter elkaar wil toepassen.
Als gemeente zijn we niet blij met dit soort zaken omdat het de ordening in de ondergrond niet ten goede komt. We hanteren de NEN 7171.

Het is een tracé waar wel het een en ander aan uitdagingen in zit, je moet dan denken aan groenuitgifte, wat bomen, laadvoorzieningen van bedrijven. Het is echter wel zo dat het overgrote deel van het tracé gewoon gegraven kan worden.

Hoe, en op basis waarvan kunnen we tracés die redelijkerwijs gegraven kunnen worden ook gegraven krijgen? Of is dit een keuze van de aanvrager waar we als gemeente niet zo veel van kunnen vinden?

Dat is een interessante vraag! Er is ook geen pasklaar antwoord voor, maar we kunnen je wel het spanningsveld meegeven waarmee je naar een antwoord kunt toewerken.

In de vraag zit een standpunt: “Als gemeente zijn we niet blij met dit soort zaken omdat het de ordening in de ondergrond niet ten goede komt.” Op dat punt zit hem de crux. Een aanbieder die volgens de NEN 7171 een tracé kiest, houdt rekening met andere kabels en leidingen (beïnvloeding) en kijkt naar omgevingsfactoren zoals bomen en andere obstakels.

De gemeente hanteert de NEN 7171 met het standaardprofiel. Daarin is de vaak voorkomende situatie bij nieuwbouw opgenomen, met meest gangbare diepteliggingen. Je ziet het al, het is geen wet van Meden en Perzen. Wat belangrijk is om te weten wat precies het belang van de gemeente is om zoveel mogelijk in open ontgraving te laten uitvoeren. Wat maakt dat een boring ‘erger’ is dan open ontgraving?

Het is best wel mogelijk om te sturen op dit soort kwesties. Het gaat er om dat je een – vooral technisch – gevoel hebt bij de zaken waar je op stuurt als gemeente en de belangen van de netbeheerder. Als je wat meer motiveert waarom je er last van hebt dan kunnen we wellicht meehelpen met het standpunt/besluit.

De vraag is dus nu eigenlijk; hoe, en op basis waarvan kunnen we tracés die redelijkerwijs gegraven kunnen worden ook gegraven krijgen? Of is dit een keuze van de aanvrager waar we als gemeente niet zo veel van kunnen vinden?