Veelgestelde vragen - Tijdelijk terug brengen elementverharding bij een rioolrenovatieproject. Kan Vitens een bijdrage in de kosten eisen?

Bij een rioolvervangingsproject in de gemeente is met Vitens discussie ontstaan over het tijdelijk terug brengen van verharding op de trottoirs. Vitens en Liander gaan vaak over tot vervanging van leidingen als de gemeente het riool gaat vervangen.

In de uitvoering gaan zij, vooruitlopend op het opbreken van de straat, de leidingen onder het trottoir vervangen. In verband met de bereikbaarheid van de woningen wil de gemeente dat de nutsbedrijven een tijdelijke verharding in de trottoirs aanbrengt. Vitens wil nu dat gemeente bij gaat dragen in de kosten voor het aanbrengen van tijdelijke verharding. Tot op heden heeft Vitens en/of Liander dit voor eigen kosten gedaan.

De vraag is:
Kan Vitens een bijdrage in de kosten eisen? Zij geven aan desnoods de vervanging van waterleidingen te stoppen

Onze reactie hierop is:
In het Handboek AVOI van deze gemeente is de regelgeving beschreven over het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen in openbare gronden van de gemeente, waaronder ook de Schaderegeling ingravingen.

Volgens deze Schaderegeling ingravingen draagt de netbeheerder de kosten van herstel van verhardingen, die het rechtstreekse gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden van de netbeheerder zelf. Concreet is bepaald dat de gemeente niet hoeft bij te dragen aan de kosten voor de tijdelijke verharding. Uit de ontvangen mails blijkt eveneens dat de buurgemeenten dezelfde werkwijze hanteren en dat ook zij geen geldelijke bijdrage leveren voor het aanbrengen van de tijdelijke verharding.

Hierbij kan ten overvloede worden gemeld dat Vitens (en Liander) in ogenschouw moeten nemen dat zij de kosten voor het definitieve herstel (van het trottoir en de straat) niet (of slechts gedeeltelijk) hoeven te betalen.