Veelgestelde vragen - Valt een duiker die het waterschap aan wil leggen onder de strekking van de AVOI ?

Het ligt aan het nut en de bestemming van de door het Waterschap aan te leggen duiker.
Als de duiker gebruikt wordt om twee watertjes met elkaar te verbinden dan behoeft deze duiker geen vergunning (conform AVOI). Als de duiker gebruikt wordt om er kabels (en leidingen) doorheen te laten lopen dan behoeft de duiker wel een vergunning (conform AVOI).

De AVOI van de gemeente ziet toe op de ondergrond en daarbij in het bijzonder m.b.t.. kabels en leidingen. De AVOI ziet niet toe op het verbinden van bijvoorbeeld verschillende slootjes of watertjes. Een duiker maakt over het algemeen onderdeel uit van het kunstwerk of de weg, net als een tunnel.