Invulling van de gemeentelijke coördinerende rol: mag de gemeente een partij kiezen als meerdere partijen zich aangeboden hebben voor aanleg van een glasvezelnetwerk?