Projecten - De Verbinding

De Verbinding


Project Beschrijving

Opdracht
Gemeenten hebben behoefte aan een eigen kabel en leiding specialist voor alle vragen over ondergrondse infrastructuur. Zij hebben behoeft aan een hulpmiddel om informatie te verzamelen voordat een vergunning wordt verleend of ingetrokken of als er discussies zijn over wetgeving.

Er is behoefte aan een platform gericht op kennisuitwisseling en facilitering. Een platform waar de verbinding met andere gemeenten wordt gezocht om gezamenlijk het hoofd te bieden aan alle kabels- en leidingvraagstukken. Abonnees die ervaring kunnen uitwisselen en elkaar op de hoogte kunnen houden van alle ontwikkelingen.

Eén centraal punt waar op een eenvoudige en snelle manier het beleid per gemeente geraadpleegd kan worden, waar belangrijk nieuws wordt weergegeven en waar ze terecht kunnen met al hun vragen, niet alleen juridisch, maar ook technisch, financieel en organisatorisch.

Meerwaarde
Met De Verbinding faciliteert Legal Infra dat in het vergroten van kennis op het gebied van ondergrondse infrastructuur. Met De Verbinding kan kennis worden gedeeld om kosten te beheersen.

Deze kennis kan vergroot worden door opleidingen of workshops welke is samenwerking met JOIN Acadamy kan worden gegeven. Legal Infra verzorgt regionale en landelijke bijeenkomsten om vraagstukken te bespreken en kennis te delen.

Via de Helpdesk is een online communicatietool met onze processpecialisten. De Verbinding is niet alleen een kennisbank, maar biedt ook de mogelijkheid tot samenwerken om zo de maatschappelijke kosten te beheersen.