Projecten - Groeiboek Fabels en feiten – Juridische (on)waarheden over kabels en leidingen

Groeiboek Fabels en feiten – Juridische (on)waarheden over kabels en leidingen


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Centrum Ondergronds Bouwen (COB)

Opdracht
Voor het COB voert Legal Infra het project ‘Groeiboek Fabels en Feiten’ uit. Deze fabels en feiten zien op stellingnames, standpunten of gebruiken die de samenwerking tussen de ketenpartijen ‘dwarsbomen’ of bemoeilijken. Het doel van dit project is om voor al deze ketenpartijen (overheden, ingenieursbureaus, aannemers, netbeheerders, etc.) inzichtelijk te maken of deze stellingnames, standpunten of gebruiken gestoeld zijn op wet- en regelgeving (feiten) of dat het aannames (fabels) zijn. Door duidelijkheid te creëren over de diverse in de keten ervaren drempels, die al dan niet zijn ondervangen door regelgeving, kunnen partijen elkaar beter ‘verstaan’. Dit moet de samenwerking ten goede komen.

Meerwaarde
Het project ziet op juridische fabels en feiten binnen het gehele speelveld van de kabel- en leidingenwereld. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen over het herstraten van een opgebroken weg tot aan vraagstukken over de energietransitie. Het hele palet aan regelgeving komt, door de hoeveelheid aan ingekomen informatie vanuit de keten, aan bod. Vanwege de brede kennis op het gebied van kabels en leidingen is Legal Infra gevraagd om als projectleider het project te begeleiden. Legal Infra biedt een toegevoegde waarde doordat zij zowel de juridische kennis als de kennis van de praktijk in huis heeft, zodat er snel geschakeld kan worden.