Projecten - Schade door sloopwerkzaamheden

Schade door sloopwerkzaamheden


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Aannemer in Noord-Brabant

Opdracht
Tijdens het werkzaamheden in verband met de sloop van een pand, vindt er een storing plaats aan het netwerk van een kabeleigenaar. Het sloopbedrijf wordt aangesproken voor de schade.

Meerwaarde
Bij het beoordelen of schade is ontstaan door toedoen van werkzaamheden van een partij gelden verschillende regels. Allereerst geldt het algemene aansprakelijkheidsrecht, waarin bepaalde zaken vast moete staan voordat iemand aansprakelijk is, zoals onrechtmatig handelen, maar ook een aantoonbaar verband tussen de schade en het werk van degene die wordt aangesproken. In gevallen dat er in de ondergrond gewerkt wordt gelden er bovendien regels met betrekking tot zorgvuldig graven. Legal Infra heeft een situatiescan uitgevoerd naar de aansprakelijkheid en het voldoen aan regels bij het slopen van het pand. Daarnaast is er gecommuniceerd met de partij die de aannemer aansprakelijk had gesteld. Er is niet aangetoond dat de schade een direct verband heeft kunnen houden met de uitgevoerde werkzaamheden.