Projecten - Warmonderhekbrug – verleggen kabels en leidingen

Warmonderhekbrug – verleggen kabels en leidingen


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Teylingen

Opdracht
In verband met het vernieuwen van een brugdek is het noodzakelijk dat kabels en leidingen aangepast worden die hieraan en omheen liggen. Het verlegproces wordt juridisch administratief geborgd door Legal Infra.

Meerwaarde
Verlegprocessen zijn per definitie processen met tegenstellingen in belangen. Doordat er een nadeelcompensatieregeling van toepassing is, wat inhoudt dat een netbeheerder meer dan eens werkzaamheden op eigen kosten uitvoert, is het van groot belang dat het proces transparant is en goed wordt geborgd.

Legal Infra heeft ruime ervaring in het borgen van de verlegprocessen. In dit concrete geval is door Legal Infra een situatiescan uitgevoerd naar de rechtsposities van de kabels en leidingen die aangepast worden, waarbij mede sprake is van openbare gronden in private eigendom.