Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Centrum Ondergronds Bouwen (COB) gaan samenwerken om graafschades terug te dringen