Team - Marien Veldhuizen

Marien Veldhuizen

Marien is zowel in een team maar ook zelfstandig goed op zijn plek. Hij kijkt altijd met een positieve blik naar zijn werk.

Door zijn vele jaren praktijkervaring en zijn brede interesse, heeft hij een goed beeld wat er zich zowel in als boven de grond afspeelt op gebied van kabels en leidingen, riolering, bestrating, maar ook op het gebied van groen. Zo kan hij altijd putten uit de kennis die hij heeft opgedaan, dat helpt hem om de vragen die er tijdens werkzaamheden zich voordoen te kunnen beantwoorden.

Door een vriendelijke, positieve benadering en door zich flexibel op te stellen, behaalt hij de gevraagde doelen.

In zijn vrije tijd zul je hem vaak op of rond het water of in de natuur zien.