Projecten - Beleidskader ondergrondse infrastructuur (BOEI)

Beleidskader ondergrondse infrastructuur (BOEI)


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeenten Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen

Opdracht
Het creëren van een speelveld waarbinnen de ruimtelijke afweging op het gebied van kabels en leiding transparant en objectief plaatsvindt en waarin netbeheerders gestimuleerd worden om al in een vroeg stadium met de gemeente mee te denken over de impact van de bovengrond op de ondergrond. Dat is waar het traject BOEI om draait. Legal Infra begeleidt acht gemeenten bij hun professionalisering. Dit gebeurt op verschillende vlakken, namelijk beleidsmatig, organisatorisch en strategisch. Het resultaat dat met het project wordt beoogd is acht gemeenten handvatten bieden om de ondergrond in elke fase van een project mee te nemen. Met producten als een Quickscan, Impactanalyse en Maatregelenplan en stevige inbedding binnen de organisatie zorgen de gemeenten voor een voorspelbaar en transparant proces met waarborgen voor de netbeheerders. Het project zorgt voor een geheel nieuwe en innovatieve werkwijze, die geheel is toegespitst op de huidige verhoudingen in de ondergrond.

Meerwaarde
Legal Infra brengt haar kennis in op het gebied van wet- en regelgeving, strategisch advies met betrekking tot verhoudingen tussen overheden en netbeheerders en kennis en ervaring met betrekking tot de gemeentelijke organisatie. Vanuit een ‘giraffe-view’ (een combinatie van specifieke kennis en ervaring van de diverse onderwerpen en het beeld van het speelveld in zijn geheel) ontwikkelen wij samen met de gemeenten processen en producten en begeleiden wij de acht gemeenten naar een gezamenlijke werkwijze, op operationeel, tactisch en strategisch vlak.