Projecten - Ambtelijke ondersteuning bij kabels en leidingen

Ambtelijke ondersteuning bij kabels en leidingen


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Utrechtse Heuvelrug

Opdracht
Veel gemeenten worstelen met het thema kabels en leidingen. Het is lastig te organiseren binnen de gemeente. Binnen een gemeente gaat het voornamelijk over thema’s als rioolbeheer, wegbeheer, openbare verlichting en bomenbeheer. Bij kabels en leidingen gaat het voornamelijk over derden die netwerken in gronden binnen de gemeente aanleggen en onderhouden.

Bij deze gemeente ondersteunen we de ambtenaar bij de coördinatie en vergunningverlening van kabels en leidingen. Daarnaast brengen we het proces van vergunningverlening op peil. Vanuit de operationele ondersteuning wordt direct meegekeken naar het beleid van de gemeente en wordt meegedacht over de inbedding van het onderwerp kabels en leidingen binnen de gemeente.

Meerwaarde
De meerwaarde binnen deze opdracht ligt in het feit dat wij onze specialistische kennis direct in kunnen zetten binnen de organisatie, waar een tekort ontstaat. Wij kunnen snel meedenken bij bestaande complexe vraagstukken en processen en beleid snel analyseren, beoordelen en waar noodzakelijk aanpassen.