Projecten - N222 Verlengde Veilingroute – Verleggen kabels en leidingen

N222 Verlengde Veilingroute – Verleggen kabels en leidingen


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

Opdracht
In verband met het verlengen van de provinciale weg N222 is het noodzakelijk dat kabels en leidingen aangepast worden. Het verlegproces dient juridisch administratief geborgd te worden en de binnenkomende verzoeken om nadeelcompensatie worden behandeld https://andrikofarmakeio.com/.

Meerwaarde
Verlegprocessen zijn per definitie processen met tegenstellingen in belangen. Doordat er een nadeelcompensatieregeling van toepassing is, wat inhoudt dat een netbeheerder meer dan eens werkzaamheden op eigen kosten uitvoert, is het van groot belang dat het proces transparant is en goed wordt geborgd.

Legal Infra heeft ruime ervaring in het borgen van de verlegprocessen en het afhandelen van nadeelcompensatieverzoeken. De meerwaarde van onze inzet binnen de N222 is gelegen in het feit dat zich meerdere afwijkende conflictsituaties hebben voorgedaan, die naast lastige technische afwegingen enkele complexe juridische overwegingen hebben gevraagd.