Projecten - Feitenonderzoek ligging telecommunicatienetwerk

Feitenonderzoek ligging telecommunicatienetwerk


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Telecommunicatiebedrijf

Opdracht
Bij het onderzoeken van een storing zijn er onregelmatigheden geconstateerd aan de bovengrondse delen van het netwerk. Vanwege deze constateringen is er twijfel ontstaan over de kwaliteit van ook het ondergrondse deel van de gerealiseerde netwerk. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het ondergrondse deel van het netwerk is Legal Infra gevraagd om een onafhankelijk onderzoek te verrichtten. Het onderzoek bestond uit 3 delen:

Beoordeling of het netwerk conform PvE is aangelegd met de vereiste dekking
Beoordeling of de distributiepunten correct zijn aangelegd conform het PvE
Beoordelen of het dossier van de FTU aansluitingen compleet is en of het opgeleverde dossier overeenkomt met de aangetroffen situatie.

Meerwaarde
Wanneer je een onderzoek uitvoert is het belangrijk dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Je wilt immers dat ze bruikbaar zijn en dat ze door derden serieus worden genomen andrikofarmakeio.com. Om dat te bereiken moet het onderzoek onafhankelijk zijn. Legal Infra kan onafhankelijk onderzoek verrichten, omdat zij geen belang heeft bij de uitkomsten van het onderzoek.