Projecten - Boomstobben/wortels in relatie tot kabels en leidingen

Boomstobben/wortels in relatie tot kabels en leidingen


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Teylingen

Opdracht
De gemeente Teylingen is in een van haar reconstructieprojecten tegen een steeds vaker in Nederland voorkomend probleem aangelopen; wortels die om kabels of leidingen zijn heen gegroeid. Wie is verantwoordelijk voor de kosten en op welke wijze kan hier tussen partijen een balans in worden gevonden? Een simpel lijkend vraagstuk waarbij echter veel factoren een rol spelen. Legal infra is door de gemeente Teylingen gevraagd om een onafhankelijk rapport op te stellen waarbij de concrete situatie afgezet is tegen het algemene kader van onder andere eigendomsrecht, burenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Meerwaarde
De verwijdering van boomstobben (de oude wortels die bij het kappen van bomen nog in de grond aanwezig zijn) levert meer en meer een discussie op tussen de grondeigenaar (de gemeente) en de leidingbeheerder. Het antwoord hierop is veel lastiger dan de vraag doet vermoeden. Door de gedegen kennis van Legal Infra op zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk gebied is voor de gemeente Teylingen van grote toegevoegde waarde geweest.