Projecten - Borging van de CROW500-processen en producten

Borging van de CROW500-processen en producten


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Enschede

Opdracht
Gemeenten hebben hun eigen rol binnen het ‘zorgvuldig graafproces’. Dit kan zijn zowel in de rol als opdrachtgever als in de rol van netbeheerder. Dat dit belangrijk is, vindt ook de toezichthouder; het Agentschap Telecom (AT). De controlebezoeken die het AT bij de gemeente Enschede heeft gebracht, hebben geleid tot de conclusie dat vooral een vaste proceslijn vanaf de initiatiefase tot aan de uitvoeringsfase, waarbij een procesgang is geborgd, mist. De gemeente Enschede heeft Legal Infra gevraagd deze proceslijn met de daarbij behorende producten zoals de risico-inventarisatie en het maatregelenplan, vorm te geven.

Meerwaarde
Bij het vorm geven van de proceslijn is het van essentieel belang dat ook aan de in de CROW500 voorgeschreven producten, waaronder de risico-inventarisatie en het maatregelenplan, op een goede inhoudelijke en pragmatische wijze handen en voeten wordt gegeven en worden ingebed. Legal Infra spiegelt de gemeentelijke organisatiestructuur aan de processen en de producten van de CROW500, zodat er geen grote interne proceswijzingen doorgevoerd hoeven te worden.