Projecten - ‘Hinderlijke ligging kabels en leidingen’

‘Hinderlijke ligging kabels en leidingen’


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Waterschap

Opdracht
In verband met de vervanging en verplaatsen van een leiding doet zich een conflict voor met bovenliggende kabels. Het project komt onder tijdsdruk te staan op het moment dat blijkt dat de bovenliggende kabels dusdanig oud zijn dat er niet meer op een gangbare manier bij de onderliggende leiding kan worden gekomen. De leiding en kabels liggen in gronden van een derde https://andrikofarmakeio.com/.

Meerwaarde
De regels met betrekking tot rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge hinder zijn een sterk onderbelicht onderwerp. Hierdoor lopen discussies, en daarmee de tijdsdruk, snel op. De meerwaarde van onze inzet heeft gezeten in het inventariseren van alle omstandigheden, het benoemen van het juridisch kader waarbinnen de kwestie opgelost dient te worden en een strategisch advies over de te nemen stappen.