Projecten - Effecten van aardbevingsschade op kabels en leidingen bij (ver)nieuwbouw

Effecten van aardbevingsschade op kabels en leidingen bij (ver)nieuwbouw


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Appingedam

Opdracht
In de gemeente Appingedam heeft de aardbevingsschade zijn weerslag op verschillende wijken binnen haar grondgebied. Hierdoor moet zij samen met de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) versterkingsoperaties uitvoeren in diverse wijken. Bij de uitvoering van het eerste versterkingsprogramma werd het grote effect op de ondergrondse infrastructuur zichtbaar. Zo moesten onder andere waterleidingen worden verlegd, elektriciteitskabels worden verzwaard, gasleidingen worden gerooid, telecomkabels worden aangepast en glasvezel worden aangelegd. Legal Infra heeft voor de gemeente objectief inzichtelijk gemaakt bij welke actoren de verantwoordelijkheid voor én de bevoegdheid van het aanleggen en verwijderen van de ondergrondse infrastructuur (gas, elektriciteit, water en data) liggen. Op basis daarvan heeft Legal Infra een convenant opgesteld.

Meerwaarde
Als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld heeft een toenemend aantal aardbevingen in de regio Groningen plaatsgevonden, waardoor woningen zijn herbouwd. Door de huidige regelgeving – geen gasaansluitingen meer bij nieuwbouw – heeft het oprichten van een nieuwe wijk een groot effect op de reeds aanwezige elektriciteits- en gasnetten. De opstapeling van oorzaken en belangen vroeg om een gesloten beeld van wet- en regelgeving en de verhoudingen ertussen, wat een van de specialiteit van Legal Infra is. Met deze kennis heeft Legal Infra objectief en transparant onderbouwd wat de (financiële) verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen betrof.