Projecten - Integratie AVOI in (tijdelijk) Omgevingsplan/Vfl

Integratie AVOI in (tijdelijk) Omgevingsplan/Vfl


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad en gemeente Deventer

Opdracht
Legal Infra is gevraagd door de gemeente Zaanstad om de gemeente bij te staan in het opstellen van een tijdelijke Omgevingsplan. Gemeente Zaanstad is één van de koplopers op dit gebied, samen met Deventer. Voor Deventer heeft Legal Infra ook ondersteund bij het opstellen van plannen. In het geval van Deventer ging het om de Verordening fysieke leefomgeving. In nauwe samenwerking met de gemeente zijn de belemmerende factoren vanuit de Telecommunicatiewet, die door de wetgever niet waren onderkend, ondervangen.

Meerwaarde
De Omgevingswet staat voor de deur. Heel gemeentelijk Nederland zal vanaf 1 januari 2022 een (tijdelijk) Omgevingsplan moeten opstellen. Veel gemeenten zijn aan het voorsorteren hierop, maar dat blijkt minder gemakkelijk dan gedacht omdat er een gemis is aan handvatten vanuit het Rijk. De integratie van regelgeving op het gebied van kabels en leidingen, zoals een AVOI, een Leidingverordening of een Telecommunicatieverordening, stuit daarbij op veel vragen. Legal Infra heeft de gemeente Zaanstad hier intern in begeleid, waarbij de korte lijntjes met de desbetreffende Ministeries van grote meerwaarde bleken in dit project.