Projecten - PvA Lansingerland en Integrale inbedding kabels en leidingen binnen gemeentelijke organisatie

PvA Lansingerland en Integrale inbedding kabels en leidingen binnen gemeentelijke organisatie


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Opdracht
Van een gemeente wordt op het gebied van kabels en leidingen steeds meer verwacht. Waar het vroeger voornamelijk een discipline inhield die in de operatie als volgend werd gezien, eist hij tegenwoordig zijn plaats op in het tactische en strategische niveau. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen die daaraan ten grondslag liggen. Een van de belangrijkste is de verzelfstandiging van het netbeheer, waardoor in de ondergrond een veelvoud aan belanghebbenden is gecreëerd. Daarnaast wordt de claim op de ondiepe ondergrond geïntensiveerd, doordat we ondergronds willen bouwen, nieuwe en andere netten willen aanleggen in verband met de energietransitie en steeds minder openbare ruimte overhouden. Het belang van de ondergrondse infrastructuur wordt meer en meer gezien, maar de inbedding binnen alle lagen van een organisatie is ingewikkeld zonder een goed en gericht plan van aanpak.

Meerwaarde
Gemeente Lansingerland heeft enkele jaren geleden haar beleid aangepast en is daarmee meegegaan in de tendens die het gevolg is van de verzelfstandiging van het netbeheer. In de tijd na inwerkingtreding van het beleid is een aantal keren een vraagteken geplaatst bij de verantwoordelijkheden die binnen de gemeente belegd zijn, de samenhang van het beleid en de interpretatie van het opgestelde beleid. De gemeente Lansingerland heeft Legal Infra gevraagd het beleid te actualiseren en beter te integreren binnen haar organisatie. Hierbij wordt een integrale aanpak aangehangen waarbij onder andere de onderwerpen ‘Energietransitie’, ‘Klimaatadaptie’, ‘Aanleg 5G en glasvezelnetten’ en het ‘Zorgvuldig graafproces’ binnen de diverse afdelingen worden geborgd. Ook de verplichtingen die voortvloeien uit de (toekomstige) Omgevingswet worden hier natuurlijk in meegenomen. Deze ontwikkelingen komen nu op de (gemeentelijke) organisaties af. Legal Infra kan ook uw organisatie klaarstomen om deze ‘ondergrondse’ opgaven binnen alle geledingen van uw organisatie aan te kunnen gaan. Wij delen graag met u onze visie over hoe uw organisatie hier op een toekomstbestendige wijze op kan voorsorteren.