Projecten - Samen zonder schade

Samen zonder schade


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Centrum voor ondergronds bouwen (COB)

Opdracht
De complexiteit van de bestaande regelgeving op het gebied van kabels en leidingen en de ontwikkelingen op het gebied van de ondergrondse infrastructuur vragen om een integrale ketenaanpak van de ondergrond, het optimaliseren van processen en vooral de samenwerking tussen de betrokken partijen. Het gedrag in de keten van partijen in het zorgvuldig graafproces is de afgelopen decennia onvoldoende veranderd onder de druk van alle wet- en regelgeving. Met een gedragswetenschapper en een gemotiveerd team van mensen uit de keten wordt gewerkt aan een gedragsverandering, door te zoeken naar oplossingen die partijen willen uitvoeren, in plaats van moeten.

Meerwaarde
Vanuit Legal Infra is het idee voorgelegd voor een andere kijk op het zorgvuldig graafproces. Daarnaast levert Legal Infra de projectleider die het project begeleidt. De meerwaarde hiervan is dat er geprofiteerd wordt van de kennis die Legal Infra als geheel in huis heeft, maar ook van het brede netwerk met specialisten en de relaties met brancheorganisaties als het GPKL en het KLO