Projecten - Praktijkhandleiding verleggen telecomkabel Zoetermeer

Praktijkhandleiding verleggen telecomkabel Zoetermeer


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer

Opdracht
Er gelden allerlei strikte regels voor het bepalen wat de verhouding is tussen een grondeigenaar/beheerder en een aanbieder van telecommunicatiekabels (netbeheerder). Bij het verleggen van kabels geldt de hoofdregel: “Liggen om niet, verleggen om niet”, maar daar gelden criteria voor en er is flink wat rechtspraak over geweest in de afgelopen decennia. De opdracht bestaat uit het maken van een handleiding waarmee de gemeente het proces beheerst kan doorlopen.

Meerwaarde
De regelgeving in de Telecommunicatiewet lijkt bedrieglijk eenvoudig. Er speelt echter een groot spanningsveld (eigendom tegenover een gedoogplicht voor de aanleg van kabels) en een groot spanningsveld betekent veel discussie. Legal Infra is op de hoogte van de historie achter de wet, de historie van de partijen, de opbouw van de wet, de rechten en de plichten en houdt alle rechtspraak bij. Hiermee hebben we een gebalanceerde handleiding kunnen opstellen, met een helder en eenvoudig processchema, waarmee de gemeente zich veel tijd bespaart en geen onnodige risico’s behoeft te nemen.