Projecten - Situatiescan beleid ondergrondse infrastructuur

Situatiescan beleid ondergrondse infrastructuur


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente in Noord-Brabant

Opdracht
De ontwikkelingen in de ondergrond gaan snel en de belangen zijn door verzelfstandiging en het toenemen van (sectorale) regelgeving sterk verspreid. Dit vraagt om een periodieke scan op de actualiteit en werkbaarheid van het bestaande beleid.

Meerwaarde
De belangen die spelen bij het gebruik maken van de ondergrond zijn groot. Hierdoor lopen de spanningen snel op en liggen conflicten op de loer. Bij het actualiseren van beleid is het vrijwel onmogelijk om dit zonder spanningsvelden te doen. Des te belangrijker is het voor een gemeente om volledig op de hoogte zijn van de maatschappelijke stand van zaken, zodat elke besluit volledig geborgd is. Legal Infra adviseert volledig objectief en onafhankelijk over beleid en beleidskeuzes die gemeenten kunnen maken. Hierbij is steeds de actuele stand van het recht en de rechtspraak leidend.