Projecten - Uithoornlijn – verleggen kabels en leidingen

Uithoornlijn – verleggen kabels en leidingen


Project Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam – Metro en Tram

Opdracht
Voor het realiseren van een nieuwe metrolijn dienen verschillende maatregelen genomen te worden aan kabels en leidingen. Voor het project is het van belang om te weten welke regels er gelden en wat de verhoudingen zijn.

Meerwaarde
Het verleggen van kabels en leidingen en de verhoudingen die tussen partijen gelden zijn niet altijd even duidelijk. Wie is de veroorzaker, welk beleid geldt er en – als dit er niet is – welk beleid past bij de concrete situatie? Legal Infra heeft naast ruime ervaring in het borgen van verlegprocessen ook specialistische kennis om te adviseren over de inhoud en vaststelling van nadeelcompensatieregelingen. Hierbij wordt rekening gehouden met het soort project, de gangbare regelingen en de stand van de rechtspraak.