Aan- en verleggen van kabels en leidingen

Aan- en verleggen van kabels en leidingen

De processen voor het aanleggen en verleggen van kabels en leidingen zitten vol met valkuilen. Het is niet voor niets dat deze processen vaak hoog op de risicoladder van een project staan! Netbeheerders zijn meestal geen initiatiefnemers en worden desalniettemin gedwongen om kostbare maatregelen te treffen aan hun netten. Dit betekent dat duidelijke afspraken en goede communicatie van groot belang zijn.

Het vaststellen van een oplossingsrichting is nog maar het begin. Er spelen veel factoren mee die van invloed zijn op het aan- en verlegproces van kabels en leidingen. Contractvormen, juridische verhoudingen, omgevingsaspecten en vergunningverlening zijn allemaal van invloed op de planning en de kosten.

Doordat er zoveel factoren van invloed zijn verandert een vooraf uitgedacht proces al snel in het bestrijden van symptomen. Met Legal Infra kunt u de oorzaak vaststellen en daarop uw maatregelen afstemmen. Doordat u bij ons gebruik kunt maken van verschillende adviesmogelijkheden bent u altijd verzekerd van een specialist aan uw zijde.

Regelgeving

Het recht met betrekking tot kabels en leidingen is sterk versnipperd en de autonome bevoegdheid van overheden leidt tot een bonte verzameling van regelgeving. Naast begeleiding van het aan- en verleggen van kabels en leidingen kunt u bij ons terecht om helderheid te krijgen over de van toepassing zijnde regelgeving en de gevolgen die deze regelgeving heeft voor uw organisatie of project. Wij ondersteunen u bij het maken van beleidskeuzes en fungeren als uw sparringpartner.

Dossierhouder

Geen capaciteit om up-to-date te blijven? Laat ons uw ogen en oren zijn en stel ons aan als dossierhouder voor bepaalde onderwerpen. U wordt op de hoogte gehouden van veranderingen en wordt direct geadviseerd over de gevolgen voor uw organisatie. Hierdoor heeft u de handen vrij om u met uw werk bezig te houden.