Contracten

Contracten

Er zijn veel verschillende manieren om het onderwerp ondergrondse infrastructuur te regelen in contracten. Ook verschijnen er steeds weer nieuwe contractvormen en manieren om kabels en leidingen te regelen in RAW, UAV-GC en DBFM. Moet het risico bij de opdrachtnemer komen te liggen? Moet dit gelden voor alle kabels en leidingen die aangepast moeten worden, of is het verstandig om vooraf al netten aan te laten passen?

Elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Risico’s verleggen klinkt aantrekkelijk, maar heeft alleen het gewenste effect als de risico’s ook goed in te schatten zijn. Legal Infra brengt de situatie in kaart en helpt u te kiezen voor een voorbereiding en contractvorm die zorgen voor een juiste balans.

Contractuele vraagstukken

Het komt geregeld voor dat een contract ruimte laat voor discussies. Deze discussies kunnen een hoop negatieve energie kosten, terwijl projecten vooral succesvol zijn als opdrachtgever en opdrachtnemer samen hun schouders eronder zetten. Legal Infra adviseert en overlegt met partijen over de lezing van het contract, waarbij niet alleen de letter, maar ook het doel een belangrijke rol speelt.

Aansprakelijkheid

‘Waar gehakt wordt vallen spaanders.’ Aansprakelijkheid is niet altijd te voorkomen. Het sturen van een aansprakelijkstelling heeft alleen niet altijd het gewenste effect of werkt zelfs tegengesteld. Wij adviseren u over de manieren waarmee u uw doel kunt bereiken en ontnemen u de zorgen en administratieve inspanningen. Legal Infra behandelt dossiers met respect voor de belangen van zowel de eiser als de aansprakelijkgestelde.