Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie op het gebied van ondergrondse infrastructuur is een specialisme. Met een simpele verwijzing naar de van toepassing zijnde regelgeving redt een bestuursorgaan zich niet, getuige ook de toenemende stroom aan rechtspraak op dit vlak.

Legal Infra beoordeelt het verzoek op rechtmatigheid en doelmatigheid en adviseert over de toe te kennen vergoeding. Wij hebben kennis van de regelgeving en rechtspraak en bezitten daarnaast over de communicatieve vaardigheden om zelfs in politiek en bestuurlijk zeer gevoelige situaties overleg te voeren met u en de netbeheerder.

Door samen te werken met technisch specialisten op dit gebied kan Legal Infra u geheel ontzorgen. Heeft u vaak te maken met de afhandeling van nadeelcompensatieverzoeken? U kunt met ons afspraken maken over vaste kosten voor de behandeling van verzoeken.

Procesbegeleiding

Nadeelcompensatie is het sluitstuk van een bestuurlijk proces van belangenafweging en besluitvorming. Achteraf kan het nalaten van bepaalde processtappen een bestuursorgaan duur komen te staan.

Dit blijkt helaas maar al te vaak uit de nadeelcompensatiedossiers. Door Legal Infra mee te laten kijken tijdens het verlegproces, wordt voorkomen dat zich verassingen voordoen bij de behandeling van een nadeelcompensatieverzoek.

Quickscan

Bent u benieuwd of uw processen op het gebied van nadeelcompensatie op orde zijn, of heeft u het gevoel dat u te veel betaalt aan vergoedingen? Laat ons een quickscan doen en u weet zeker dat u uw processen en besluiten op orde heeft, of welke stappen er ondernomen moeten worden om dit voor elkaar te krijgen.