Ontwikkeling en implementatie

Ontwikkeling & implementatie

Er gebeurt veel op het gebied van kabels en leidingen. Zowel technisch als juridisch staan de overheid en netbeheerders voor de nodige vraagstukken. De ruimte in de ondergrond wordt snel schaarser, de telecommunicatiesector is geprivatiseerd en de energiebeheerders zijn onafhankelijk geworden. De regelgeving dient aan te sluiten bij de veranderingen en er dient gestuurd te kunnen worden op de toenemende belangen in de ondergrond en de aan- en verlegprocessen van ondergrondse infrastructuur.

Er komt meer kijken bij verandering dan het vaststellen van een set regels. Ons specialisme op het gebied van processen, regelgeving en communicatie zetten wij in voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe regelgeving en protocollen. Het gaat niet enkel om het opstellen van regelgeving, zoals een AVOI, Handboek of nadeelcompensatieregeling.

Wij ontzorgen u bij het bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en politieke proces. Wij zorgen dat de regelgeving voor u werkt, maar ook voor degene die er gebruik van maakt.

Samenwerking

Regelgeving leent zich niet altijd voor het uitputtend beschrijven van de manier waarop partijen met elkaar willen omgaan. Hiervoor zijn samenwerkingsprotocollen een prima middel. Een voorbeeld hiervan is het Uitvoeringsprotocol dat de centrale overheid hanteert. Door het gezamenlijk opstellen van richtlijnen op het gebied van overleg en afweging groeit het draagvlak daarnaast aanzienlijk. Legal Infra begeleidt en adviseert partijen tijdens dit proces.

Afwegingskaders

Mag een vergunning worden ingetrokken? Kan de nadeelcompensatieregeling worden toegepast op een verlegging? Zomaar enkele vragen die gaan spelen tijdens een project. Legal Infra stelt beleidskaders (richtlijnen) op die het toepassen van de complexe regelgeving en het afwegen van belangen in de praktijk makkelijker en transparanter maken.